Regulaminy cyklu Interia Drive Cup 2021

REGULAMIN RAMOWY

REGULAMIN RAMOWY 2021

Komentarz: W stosunku do roku 2020 jest tylko kilka drobnych zmian, są one zaznaczone na czerwono.

REGULAMIN TECHNICZNY

REGULAMIN TECHNICZNY 2021

Komentarz: W 2021 pojawiło się właściwie tylko jedno uściślenie odnośnie „camberów”

Uwagi lub propozycje do regulaminów można nadsyłać e-mailowo: