Moto Park Ułęż

12.10.2019

DO POBRANIA

INFO

2 przejazdy zapoznawcze, 6 mierzonych na czas

Trasa około 5km!

LISTY ZGŁOSZEŃ

Listy zgłoszonych zawodników.